Noord Nederlands Toneel/Club Guy&Roni

Asko/Schoenberg / Salam
Datum
do 15 maart 2018
Tijdstip
20:15 Inleiding om 19:15
Locatie
Stadsschouwburg

Prijstabel voor Noord Nederlands Toneel/Club Guy&Roni

Eerste rang

Normaal € 22.50

Tweede rang

Normaal € 18.00
CJP/Collegekaart € 12.50

Derde rang

Normaal € 15.50
CJP/Collegekaart € 12.50

Vierde rang

Normaal € 11.50
CJP/Collegekaart € 11.50

Vijfde rang

Normaal € 6.00
CJP/Collegekaart € 6.00
Normaal CJP/Collegekaart
Eerste rang € 22.50
Tweede rang € 18.00 € 12.50
Derde rang € 15.50 € 12.50
Vierde rang € 11.50 € 11.50
Vijfde rang € 6.00 € 6.00

Prijs inclusief servicekosten
Exclusief transactiekosten: € 1 (e-tickets) of € 3 (tickets per post)

Alle grote verhalen beginnen klein
En vrijwel alle wereldconflicten vanuit teleurstelling of pijn. Nu de spanningen tussen de westerse en de Arabische wereld steeds verder oplopen, nemen het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni en Asko|Schönberg de theaterbezoeker mee naar hoe het allemaal begon: een vader die niet weet hoe hij zijn vaderliefde moet tonen en twee broers die uit elkaar worden gedreven. Het Bijbelse verhaal van Abraham, die wordt gespeeld door Jack Wouterse. De Marokkaans-Vlaamse schrijver Fikry El Azzouzi brengt in drie dialogen– tussen Izaäk en Ismaël, tussen Sara en Hagar en tussen Abraham en God – grote religieuze en maatschappelijke conflicten terug tot een menselijk verhaal over liefde, spijt, jaloezie, pijn en ouder worden. Wie regisseur Guy Weizman kent, weet dat dit geen historisch bijbeldrama wordt, maar qua sfeer en energie eerder tegen Tarantino’s ‘From Dusk Till Dawn’ aankruipt, met een belangrijke rol voor de muziek.

All major stories develop from a small story. And practically all world conflicts from disappointment or pain. Now that the tensions between the Western and the Arabic world are mounting more and more, the Noord Nederlands Toneel (NNT), Club Guy & Roni and Asko|Schönberg take the theatregoer back to where it all started: a father who does not know how to show his fatherly love and two brothers who are driven away from each other. This is Abraham’s story.

Both in the Koran and the Bible the story of Abraham and his sons Isaac and Ishmael is recorded. Ishmael is Abraham’s first son, fathered with slave Hagar. Isaac is the first son of Abraham’s wife Sarah. Both brothers are equally close to Abraham’s heart. For fear of Isaac not being recognised as her husband’s first son, Sarah forces Abraham to cast away Ishmael and his mother and send them to the desert. Isaac becomes one of the founders of Judaism and Christianity, whereas Ishmael becomes ancestor to the Muslims.

Moroccan-Flemish author Fikry El Azzouzi wrote the script for Salam. Through three dialogues – between Isaac and Ishmael, between Sarah and Hagar, and between Abraham (played by Jack Wouterse) and God – the NNT, together with Club Guy & Roni and Asko|Schönberg, brings major religious and societal conflicts back to a human story about love, regret, jealousy, growing old, the pain of being childless, and struggling with parenthood. Those who are familiar with Guy Weizman’s work know that this will not be a historical Bible drama. With regard to atmosphere and energy, Weizman chose to be inspired by Tarantino’s From dusk Till Dawn. Just as in other productions, music plays an important part: five young composers write, especially for this play, new folk songs that suit a new, more humane world.

tekst: Fikry El Azzouzi · regie: Guy Weizman · choreografie: Roni Haver · muziek: Asko|Schönbergs K(h)AOS · spel: Jack Wouterse, Bien de Moor, Bram van der Heijden, Nadia Amin, Veerle van Overloop, Hendrik Aerts, Igor Podsiadly, Angela Herenda, Adam Peterson, Sofiko Nachkebiya, Camilo Miguel Chapela e.a.·· dramaturgie: Robbert van Heuven · toneelbeeld: Ascon de Nijs

Meer data